Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Orbán Viktor benyújtotta a kormányprogramot

2010.05.25
Orbán Viktor benyújtotta a kormányprogramot

 

Orbán Viktor kijelölt miniszterelnök szombaton benyújtotta A Nemzeti Együttműködés Programja címet viselő kormányprogramot az Országgyűlésnek - jelentette be a dokumentumot a parlament épületében leadó Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője.

A politikus újságíróknak nyilatkozva elmondta: a rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy a leendő miniszterelnök által benyújtott program teljes egészében tartalmazza a választásokon általa vezetett politikai szövetség képviselte választási programot.

A szóvivő az összesen 85 oldalas kormányprogramban szereplő konkrét intézkedések között említette az adócsökkentést, az adórendszer egyszerűsítését, a munkahelyteremtést, a szociális biztonság helyreállítását, valamint az otthonteremtés, illetve a fiatalok támogatását.

A kormányprogram tartalmazza a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát, egy fejezetet a Nemzeti Együttműködés Rendszeréről, valamint a nemzeti ügyeket és azok megvalósítási módját.

A dokumentum rögzíti, hogy az adókat a munkahelyteremtés, valamint a vállalkozások működőképessége érdekében kell csökkenteni. Az ehhez szükséges konkrét intézkedések azonban csak a Varga Mihály Fidesz-alelnök vezette gazdasági tényfeltáró bizottság jelentése után jelenthetők be - mutatott rá Szijjártó Péter.

A szóvivő kiemelte: a fentiekhez hasonlóan "gyökeres változások" várhatók a kormányzati munkában is, Orbán Viktor ugyanis ezzel a kormányprogrammal azt is világossá tette, hogy azt fogja megvalósítani, amire felhatalmazást kapott a választóktól.

Az áprilisi választások eredményeként egy új "társadalmi szerződés" jött létre, a választópolgárok úgy döntöttek, hogy egy új rendszert, mégpedig a Nemzeti Együttműködés Rendszerét akarják létrehozni - fejtette ki a politikus.

A szóvivő szerint az "új korszak első kormányának" az lesz a legnagyobb feladata, hogy felépítse azt a rendszert, amely az alapja az "erős Magyarország megteremtésének".

Megjegyezte: ezentúl a kormányzati döntések középpontjába a közérdekek kerülnek a magánérdekek helyett, a kormány pedig azokat a nemzeti ügyeket fogja képviselni, mint a rend, a munka, az otthon, a család és az egészség.

A kormány a munkájával mindenki számára biztosítani fogja a boldoguláshoz szükséges legnagyobb szabadságot - fűzte hozzá Szijjártó Péter.

Orbán: A győztesnek nem igaza, hanem feladata van

A 85 oldalas dokumentumnak az előszó mellett három nagy fejezete van: a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata, a Nemzeti Együttműködés Rendszere és a Nemzeti ügyek. Utóbbi öt témára oszlik: a gazdaság talpra állítására, a rendre, az egészségügy megmentésére, a szociális biztonság megteremtésére, valamint a demokratikus normák helyreállítására.

Orbán Viktor a programhoz írt előszavában hangsúlyozza: számára a XXI. században a modern kormányzás mottója úgy hangzik: a győztesnek nem igaza, hanem feladata van; "a győztestől nem azt várjuk, hogy bizonygassa az igazát, hanem azt, hogy tegye a dolgát, teljesítse a feladatát".

A kijelölt kormányfő szerint a magyar választók azt üzenték, hogy igaza a nemzeti egységnek van, a győztes feladata pedig az, hogy a nemzeti egységet és annak igazságát védje, képviselje, és legyőzzön minden olyan jelenséget, erőt és törekvést, amely a nemzeti egységgel szembefordul, azt veszélyezteti.

"Ez az üzenet határozza meg azt a programot, amelyet miniszterelnökként következetesen és megalkuvás nélkül meg akarok valósítani" - emeli ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a demokratikusan létrejött nemzeti egységnek természetes részét képezi a mindenkori ellenzék, "mégpedig ellenzékként - a kormányzó többségtől eltérő vélemények, szempontok megfogalmazójaként és szószólójaként".

A Fidesz elnöke hangsúlyozza: tisztában van az előttük álló feladat nagyságával és a vele járó felelősséggel, és azzal is, hogy neki és kormányának az ország háromharmadát, a magyar nemzet egészét kell képviselniük.

Orbán Viktor úgy látja, a magyarok gyökeres és alapvető változást akarnak az élet minden területén: nem pusztán módosításra, kiigazításra adtak felhatalmazást, hanem arra, hogy a nemzeti együttműködés erejével új politikai, gazdasági és társadalmi rendszert alkossanak, amely az élet minden területén új szabályokra épül.

"A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatának elfogadásával az új Országgyűlés elismeri, hogy az áprilisi választásokon új társadalmi szerződés született, amellyel a magyarok egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének megalapításáról döntöttek" - zárja az előszót Orbán Viktor, majd a dokumentum ismerteti a parlament alakuló ülésének napján benyújtott és felolvasott nemzeti együttműködés nyilatkozatát.

Kiemelt helyen a családok megerősítése

A családok megerősítését, a gyermekvállalás elősegítését, az otthonteremtés és lakhatás támogatását jelöli meg többek között kiemelt területként a szombaton benyújtott Nemzeti Együttműködés Programjának szociális fejezete.

A dokumentum e területen fontos célként jelöli meg a fogyatékossággal élők helyzetének javítását, a cigányság körülményeinek jobbítását, társadalmi beilleszkedésük elősegítését, a nyomor enyhítését, az idősek biztonságát.

A kormányprogram rögzíti, hogy a szociális biztonság a nemzet számára erőforrás. Minden egyes megszülető gyermek befektetés, amely sokszorosan meg fog térülni az országnak, amikor képzett és egészséges felnőtté válva aktívan részt vesz a javak előállításában. Az igazságos és méltányos szociális rendszer helyreállítása, a családpolitika fejéről újra a talpára állítása, a munka elsőbbségének és becsületének visszaadása mindenki számára közös nemzeti ügy - olvasható.

A szociális biztonság politikáját új alapokra kell helyezni, új társadalmi jövőkép megfogalmazása mellett a teljes társadalom szociális biztonságát szavatoló, cselekvő szociálpolitikát kell megvalósítani, szilárd és kiszámítható alapokon - áll a programban.

A program kitér arra, az elmúlt évek rombolása odáig vezetett, hogy csak 2009-ben 34 ezer lélekkel csökkent az ország lakossága, amely egy Pápa méretű város "eltűnését" jelenti.

A közös értékeken és a nemzeti ügyek képviseletén alapuló új kormány számára a társadalompolitika alapját a család jelenti. Túl kell lépni azon a szűk látókörű szemléleten, amely kizárólag a magánszférába tereli a családok és ezen belül a gyermekvállalás ügyét, s egyértelműen arra kell törekedni, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen szegénységi kockázatot a családok számára. A dokumentum ennek jegyében többek között családbarát környezet kialakítását, az otthonteremtés feltételeinek biztosítását, a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítását, szolidaritáson alapuló családsegítő és mentális szolgáltatásokat, esélynövelő iskolarendszer kialakítását rögzíti.

A program kitér arra is, hogy a szociális biztonságot fenntartó szolgáltatásokat végzők számára kiszámítható alapokat kell teremteni. Ma a szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti területen dolgozók megbecsültsége a leggyengébb, az ágazat bérezése alulmúlja még az egészségügyben dolgozókét is. Újra kell teremteni a terület jogbiztonságát is, mert az elmúlt évben szabályzók és ellenőrzők dzsungele szinte a levegőt is elveszi.

Rögzítik, hogy a munkaerőpiac jelenlegi családellenes jellegét megszüntetik, támogatják a kisgyermekeket nevelő családok számára kedvező részmunkaidős foglalkoztatási formákat. Szabályozással és munkaügyi ellenőrzéssel biztosítják a gyermeket nevelő nők diszkriminációjának megszüntetését. Elvárják a munkáltatóktól a családbarát munkahelyek kialakítását.

A családpolitikában azt is tervezik, hogy fokozottan elismerik azoknak a szülőknek, családoknak a többletteljesítményét, akik a nemzet gyarapodásához, a szociális piacgazdaság fenntarthatóságához nemcsak munkával, hanem gyermekek gondozásával, nevelésével is hozzájárulnak.

A program kitér arra is, hogy a banki és közüzemi tartozásokat felhalmozók lakhatását meg kell oldani, mert nem élhet az utcán egyetlen család sem. A csődbe jutott családokat összehangolt és hatékony eszközökkel kell megvédeni, hogy utána saját erejükből tudjanak újra aktívan részt venni a társadalom életében.

Folyamatosan biztosítható felemelkedést kell kínálni a legmélyebben élőknek is, segíteni kell azonban magukat a segítőket is - haladéktalanul el kell törölni a karitatív szervezeteket sújtó megszorításokat, vissza kell állítani az adományozás áfa-mentességét.

A szociális biztonságot teremtő politika egyik sarokpilléreként nemcsak a nyugdíjas-társadalom szerzett jogokra épülő nyugellátásának védelmét, a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését rögzíti a program, hanem olyan komplex szolgáltató rendszert, amely ennek a társadalmi rétegnek a megbecsülését és biztonságát hivatott megteremteni. Így nem engedik, hogy az állami nyugdíjak mellett szolgáltatást biztosító magánnyugdíj-pénztári rendszer megtakarításai veszélybe kerüljenek.

A dokumentum kiszámítható fogyatékosügyi-politikáról is szól, amelynek részeként az esélyteremtés mellett a pénzbeli, természetbeni juttatásokat és szolgáltatásokat átláthatóbbá, igazságosabbá és nyomon követhetőbbé teszik. Munka- és foglalkoztatás-központú ellátást szeretnének megvalósítani a jelenlegi segélyközpontúság helyett.

A gyógyászati segédeszközök felhasználásában nem engedik meg a spekulatív haszonelvűség érvényesülését, s alapelvként veszik figyelembe a hazai termékek elsőbbségét. Megteremtik, hogy az oktatási rendszer minden szinten alkalmas legyen fogyatékossággal élő emberek speciális igényeinek kielégítésére, úgy, hogy figyelembe vegye és támogassa a sajátosságaikat.

Első feladatként nevezik meg a mára már a működőképesség határához érkezett szociális szolgáltatások fejlesztése kapcsán a súlyos adminisztratív terhek csökkentését. Vissza kell állítani, meg kell erősíteni továbbá a szociális segítők, ápolók, gondozók megbecsülését - olvasható a dokumentumban.

A szociális fejezet rögzíti, hogy az egészséges életmód elterjesztése érdekében felfutó rendszerben a közoktatásban be kell vezetni a mindennapos testnevelést és az évenkénti egységes fizikai felmérés rendszerét.

A program szerint a cigányság problémáit nemzeti ügyként, s nem pusztán szegénypolitikaként kell kezelni. A tanulás-munka kiemelkedési útját kell választhatóvá tenni, és a cigányság társadalmi beilleszkedésének lelki és fizikai akadályait kell lebontani, a felzárkóztatást szolgáló pénzek felhasználását teljesen átláthatóvá kell tenni.